Tijdschrift   Vuursteen

 

Het tijdschrift VUURSTEEN is gewijd aan haiku, senryu en tanka.

Het verschijnt om de drie maanden, de seizoenen volgend.

Het wordt uitgegeven door Haiku Kring Nederland en Haikoe-centrum Vlaanderen.

Heeft u interesse, stuur een e-mailtje naar

                                        voor Vlaanderen:   info@haiku.be
                                       voor Nederland:    bakk3764@planet.nl

                           

Haiku ter selectie insturen naar

            Riet De Bakker:  rietdebakker@hotmail.com


              Inhoud  herfstnummer 2018 

81    vredig zitten  -    poëzie

            Hans Reddingius

82    Bladverlies -  poëzie

            Ria Giskes

89    Basho thematisch herlezen

        Het element en het duurzame

        Tony Sebrechts

95    Haikbouwstenen, 19

        Tijdsperspectief

            Klaus-Dieter Wirth

104   Windstil - poëzie

          Adrie van den Berg

           

109   In memoriam Hubert De Splenter

            1925-2018

                Willy Cuvelier 


Rubrieken


83     Keuze uit ingezonden werk


85    Zanskar

            Joanna van Helvoort

86    Vrede schijnt …

            Bep Grootendorst

86    Groei

            Ineke d’Achard van Enschut

87    Het bovenhuis

            Groningen, 1943 (voor Maane)

            Pom Hoogstadt

88    Spleen

            Pom Hoogstadt

93    Samen bouwen 7

            Voetstappen in de sneeuw

            Walter Vereertbrugghen

105    Lentekukai: wind

            red. Arnold Vermeeren

108    Herfstkukai: geuren

            red. Arnold Vermeeren

111    Boekbesprekingen

            Het bijzondere van het alledaagse

            Bouwe Brouwer, Tiny moments No 1

            (Marian Poyck)

113    Nieuwe publicaties

114      Mededelngen

115     Vonkjes