Tijdschrift   Vuursteen

 

Het tijdschrift VUURSTEEN is gewijd aan haiku, senryu en tanka.

Het verschijnt om de drie maanden, de seizoenen volgend.

Het wordt uitgegeven door Haiku Kring Nederland en Haikoe-centrum Vlaanderen.

Heeft u interesse, stuur een e-mailtje naar

                                        voor Vlaanderen:   info@haiku.be
                                       voor Nederland:    bakk3764@planet.nl

                           

Haiku ter selectie insturen naar

            Riet De Bakker:  rietdebakker@hotmail.com


              Inhoud   lentenummer 2017 

05    Matthäus passion    -    poëzie

            Jaap de Mol

06    Haiku van het jaar

            Riet De Bakker

07    Twee haiga’s

            Pom Hoogstadt

10    Haiku’s vertalen en deelnemen aan anderstalige wedstrijden

            Guy Vanden Broeck

17    Renga    Uitgereisd, Chris Van de Rijck

            Simon Buschman

18    Haikubouwstenen

            13 Het discrete ik

            Klaus-Dieter Wirth

29    Herman de Coninck en haiku

            Willy Callens

32    In memoriam Jane Reichhold (1937-2016)

            Adri van den Berg


Rubrieken01    Keuze uit ingezonden werk


Haibuns


14    Vliegtuiggeronk

            Henk van der Werff

14    Aan elkaar verwant

            Simon Buschman

15    Hemels oog

            Max Verhart

16    Misverstand

            Bep Grootendorst

17    Kermende wielen

            Pol Hoogstadt

26    Uitslag Kukai ‘tijd’

            red. Arnold Vermeeren

28    Lentekukai 2017: Verlangen

            red. Arnold Vermeeren

35    Bekroonde verzen


Boekbesprekingen

36    Gerard van den Boomen, Aangaande gaandeweg heengaan (Leidy de Boer)

37    Henk van der Werff, De wind vangen (Marian Poyck)

38    Martin Kersten, De buik van de meeuw (Ferre Denis)

40    Gerard Lodder, (tekst en beeld), Symbiose (Marian Poyck)

41    Bouwe Brouwer, Het zwijgen kucht (Ria Giskes)


42     Nieuwe publicaties

43     Vonkjes