Haiku-centrum Vlaanderen

       

************************************************************************************


TENTOONSTELLING

HAIKU-KERN ANTWERPEN

4 MEI - 14 MEI

BIST 1  -  2610 WILRIJK


    TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET ‘GEMEENTEHUIS’
**********************************************************************


Haiku-centrum Vlaanderen is geassocieerd met de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen vzw, VVL, sedert 01-01-2011

Zij behartigen elkaars belangen en ondersteunen elkaars activiteiten.


Niets van deze site mag overgenomen worden zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

uw haiku in een boek?


zie pagina:


Japan-België


naast de parkvijver

tussen de kale bomen

al jong wilgengroen

        fd

  

Mededeling


De Latijnse kerngroep Harundine bereidt een publicatie voor met haiku’s over oorlog, een immer actueel thema. Het wordt een meertalige uitgave ( Latijn / Nederlands / Engels) met als titel Belli haicua / Oorlogshaiku’s /War haiku. Naast eigen werk van vijf kernleden van Harundine bevat de bundel ook een ruime reeks van uit het Nederlands vertaalde haiku’s. De publicatie is voorzien voor het najaar van 2016.


Van al wie vooraf intekent (vanaf nu tot ten laatste 15 juli 2016), wordt de naam in de Tabula Gratulatoria (Lijst van intekenaars) opgenomen. Belangstellenden dienen daartoe hun naam en adres (en zo mogelijk ook hun e-mailadres) aan de secretaris van Harundine door te geven, hetzij per post naar: Hugo Kempeneers, Reigerstraat 22, B-1850 Grimbergen, hetzij bij voorkeur per e-mail naar: hugo.kempeneers@telenet.be.


De publicatie verschijnt tegen kostprijs. Deze ligt nog niet helemaal vast, maar zal ongeveer 20 € (of minder indien mogelijk) bedragen. De betaling hoeft pas na het verschijnen van de bundel te geschieden.  Intekenaars worden op het geschikte ogenblik nader geïnformeerd.


Frans Terryn

Voorzitter