Haikoe-centrum Vlaanderen

  Uitnodiging-Haikuwedstrijd  ‘ V R E D E ‘

zie verder KORTE BERICHTEN* * * * * *

Haikoe-centrum Vlaanderen is geassocieerd met de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen vzw, VVL, sedert 01-01-2011

Zij behartigen elkaars belangen en ondersteunen elkaars activiteiten.


Niets van deze site mag overgenomen worden zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.